Werkboek Anorexia

Met dit werkboek leren patiënten om hun ziekte beter te begrijpen. Ze leren ook er in stapjes beter mee om te gaan.

Manier van werken. Met mijn collega-tekstschrijver heb ik een document gemaakt met afspraken. Er stond veel vaktaal in dit document, het was te weinig geschreven voor patiënten en te veel voor collega’s. Wij hebben in het document de vaktaal vertaald. Vaktaal is een afhaakmoment: lezers hebben 90% taalkennis nodig.

CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een meetlat voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Doel is om deze terug te dringen in alle bedrijfsprocessen. Deze drie teksten vormen de richtlijnen voor het verduurzamen van organisaties. De versie in 2015 had ik ook geredigeerd.

Manier van werken. Ik scherp de tekst aan: ik stel vragen over de context, als leek. Ook maak ik koppen duidelijker, maak ik de structuur van de tekst expliciet met zinnen als hieronder vind je drie manieren waarop je broeikasgassen kunt meten.

Als schrijver zit je vaak zo in de stof dat je die structuur niet aanbrengt. Of dat doe je in de laatste fase van het schrijven, dat kan zeker. Voordeel van mij als redacteur is dat ik die structuur zie met mijn analytische blik en dat ik die uitschrijf voor je. Tot slot maak ik zinnen korter en maak ik zinnen actief, als dit mogelijk is.

Tijdschrift TON voor vrachtwagenchauffeurs

Tijdschrift TON voor vrachtwagenchauffeurs. Dit is een magazine dat één keer per kwartaal uitkomt. Er staan interviews in, tips en wetenswaardigheden over het bestaan als vrachtwagenchauffeur.

Manier van werken. Ik heb intro’s en prikkelende koppen gemaakt voor boven de artikelen. Ook heb ik streamers bedacht (dat zijn de kleine tekstjes die tussen de alinea’s staan, als lokkertje om verder te lezen). Tot slot heb ik zinnen korter gemaakt. In overleg met de redactie mochten de zinnen echt maximaal 20 woorden lang zijn. De reden is dat teksten dan beter leesbaar zijn. Dat is voor deze doelgroep extra belangrijk.

Klanten

Reviews