Meten is weten – meet hoe leesbaar jouw tekst is

 • Hoe lezen anderen jouw teksten?
 • Weet je zeker dat ze goed leesbaar zijn?

Het handige is: je kunt de leesbaarheid van je tekst meten. Met onderstaande tool meet je direct of jouw tekst goed leesbaar is!

Schrijf je weleens:

 • e-mails
 • adviesrapporten of jaarverslagen
 • blogs
 • offertes of aanbestedingen
 • verkoopteksten?

Voor al deze teksten geldt: maak ze leesbaar. En dan heb ik het niet over de opbouw, maar dan heb ik het over de zinnen. Lees hier meer over de opbouw van teksten.

Meet de leesbaarheid van je tekst met deze teksttool

De juiste vorm versterkt de inhoud. En aan die vorm kun je meten. Wil je weten hoe leesbaar jouw tekst is? Deze teksttool meet het voor je! Zet je tekst hieronder in het veld in en je ontvangt op 4 onderdelen de resultaten:

 1. lange zinnen
 2. moeilijke woorden
 3. lijdende vormen
 4. lay-out van je tekst.

Taalniveaus of schrijven volgens B1 – hoe zit dat?

Ik doe zoals de overheid zegt. Zij heeft niveaus gedefinieerd. Voor taal, rekenen, alles. Met de voorgaande 4 onderdelen raak ik de taalniveaus in het hart. Jarenlang controleerde ik examens voor het MBO (voor de inspectie). De examenopdrachten, bedoel ik. Want ook die opdrachten zijn vaak te moeilijk geschreven. Zoals de meeste teksten te moeilijk zijn. Het is een lastig verhaal. Dit zijn nu de niveaus, zoals de overheid ze omschrijft: 1F tot en met 4F. Van weinig tot veel beheersing.

leesbaarheid tekst referentieniveaus nederlandse taal

Bron: http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/

En eerst waren deze taalniveaus A1 tot en met C2

En wat waren deze niveaus eerst? Eerst waren dit de niveaus A1 tot en met C2. Je ziet ze hieronder. C2 is voor hoog opgeleiden, A1 is het taalniveau van een vluchteling die net in Nederland woont. Je kunt je voorstellen dat een hoogopgeleide en een vluchteling andere taal nodig hebben. Maar daar zit nog van alles tussen.

Misschien ken je de term B1-niveau. Daar geef ik trainingen in en onze overheid wil haar teksten op B1-niveau schrijven. Waarom is dat? Kijk maar eens in de tabel: 40% van de Nederlanders heeft B1-niveau, vergelijkbaar met MBO-niveau. En 40% heeft een hoger niveau, dus zij snappen het ook. In totaal bereik je dus 80% van de mensen met een B1-tekst.

Maar wat is een B1-tekst dan? Dit is de definitie (die is zelf NIET B1, hij is te moeilijk):

Ik kan een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

Bron: http://www.detaalbrigade.nl/taalniveaus/

B1 is beproefd voor een beeldscherm

In mijn woorden is B1: makkelijke woorden, korte zinnen, heldere zinnen en een goede lay-out met voldoende witregels. Het is de manier waarop ik al jaren schrijf. Beproefd voor een scherm. Want op een scherm hebben wij allen weinig tijd. We hebben sowieso weinig tijd. We willen tekst zo toegankelijk en leesbaar mogelijk. De volgende 4 dingen bepalen die leesbaarheid. Nu met uitleg.

Tips voor leesbare tekst met deze 4 onderdelen

 • Wil je leesbare zinnen maken?

Zinnen voor online zijn het best leesbaar met gemiddeld 12 woorden.

Voor op papier zijn ze gemiddeld 16 woorden.

 • Woorden met meer dan 2 lettergrepen maken een tekst minder leesbaar. Ik zal het voordoen.

De mogelijkheid tot abonneren op modetijdschriften is voorhanden.

Beter is: je kunt je abonneren op een tijdschrift over mode. Minder lettergrepen is beter leesbaar.

 • Lijdende vormen zijn zinnen met worden.

Bijvoorbeeld: Het tijdstip wordt besproken door de vergadering.

Beter is de actieve variant: De vergadering bespreekt het tijdstip.

 • Voldoende wit in je tekst bepaalt of iemand jouw tekst wil lezen. Kijk maar naar deze website: https://www.leidenlawblog.nl en je ziet hoe je het NIET wilt.

Hoe werkt deze teksttool?

Zet je tekst in het tekstveld en klik op de knop verstuur. Dan zie je direct in beeld hoe je jouw tekst makkelijker leesbaar maakt. En je krijgt uitleg. Zekerheid: ik doe niks met jouw tekst, want ik heb genoeg teksten van mezelf. Dus: ga jij de uitdaging aan en bekijk je of jouw tekst voldoende leesbaar is?

Knip en plak hieronder jouw e-mail, blog of offerte

WhatsApp Heb je een vraag? App gerust!