Marketingstrategie

9.30-16.30 inclusief lunch

Onderwerp: marketingstrategie 10:00 – 11:30 Marketing Angelique

Blok theorie

 • Marktanalyse
  • Hoe ziet de markt eruit? Trends, ontwikkelingen, klanten, concurrenten
 • Van marketingstrategie naar online strategie
  • Verschillen en overeenkomsten ‘traditionele’ en online marketing

Blok praktijk

 • Marktanalyse
  • Maak een analyse van de markt (inclusief concurrentie)
  • Kijk naar kansen en mogelijkheden, beperkingen en problemen
  • Wat is de conclusie?
 • Van marketingstrategie naar online strategie
  • Vaststellen huidige situatie
  • Invulling Shared Values (7x S model Mc Kinsey)
  • Vaststellen identiteit, focus en visie
  • Kies een aanpak en strategie

Pauze 12:30 – 13:15

Onderwerp: doelstellingen en invulling (online) marketingmix 13:15 – 14:45

Blok theorie

 • Doelstellingen
  • Theorie internetscorecard
 • De (online) marketingmix
  • Verschillen en overeenkomsten 7 P’s (Product, Promotion, Price, Place, People, Planet, Profit) en 4 C’s  (Cost, Convenience, Cosumer value, Communication)

Blok praktijk

 • Vaststellen (online) marketingmix
  • Invulling internetscorecard en Online Strategy Map
  • Koppeling van P’s en C’s

Pauze 14:45 – 15:00

Onderwerp: ontwikkeling marketingactieplan 15:00 – 16:30

Blok theorie

 • Wat was web 2.0, wat is web 3.0 en wat wordt web 4.0?
 • Overzicht (online) marketingmiddelen

Blok praktijk

 • Actieplan maken
  • Keuze (online) middelenmiddelen
  • Vaststellen meetpunten
  • Planning en budget

 

WhatsApp Heb je een vraag? App gerust!