Algemene Voorwaarden van Puntann

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van schrijftrainingsbureau Puntann. Het is een mooie samenwerking geworden tussen een jurist en mij. Ik heb geprobeerd deze algemene voorwaarden leesbaar te maken. De tekst bestaat dan ook uit mijn korte zinnen, typerend voor Puntann. Ook lees je langere zinnen met mitsen en maren, zoals dat gebruikelijk is bij juridische teksten. We hebben ons best gedaan!

Onderstaande algemene voorwaarden verklaar ik van toepassing op al het werk dat vanuit Puntann wordt uitgevoerd.

Algemene Voorwaarden Puntann – per 1 januari 2018

WhatsApp Heb je een vraag? App gerust!